Khoa Vật lý đo lường

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Sự hình thành và phát triển của khoa Vật lý Đo lường luôn gắn bó mật thiết với sự hình thành và phát triển của Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh.
  • Cùng với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh, khoa Vật lý Đo lường đã và vẫn tiếp tục khẳng định là một khoa chủ lực của Viện.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Khoa Vật lý – Đo lường là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc; có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc, nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ thạo và đánh giá liên phòng thí nghiệm theo sự phân công của Ban Giám chuyên ngành kiểm nghiệm, tham gia thẩm định các tiêu chuẩn nhà nước về chất lượng thuốc và tiêu chuẩn cơ sở của các dạng bào chế thuốc tân dược; tham gia cùng các cơ quan quản lý Nhà nước đi kiểm tra GPs; tham gia đánh giá chất chuẩn Dược điển Việt Nam, chuẩn phòng thí nghiệm cũng như tham gia thử nghiệm thành đốc…

THÀNH TÍCH

  • Là Tập thể lao động xuất sắc năm 2006, 2014, 2015, 2016.
  • Nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y Tế năm 2002, 2005, 2014, 2016