Khoa Vi sinh

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Năm 1977: Phòng kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh vật, vi sinh vật do DS. Đỗ Thị Kim Chi – Phó Phân Viện Trưởng kiêm Trưởng phòng.
  • Năm 1995: Phòng kiểm nghiệm Sinh vật và Vi sinh vật do TS. Nguyễn Văn Thị tạm thời điều phối trong giai đoạn đầu mới sát nhập hai tổ với nhau.
  • Năm 1997: Phòng Kiểm nghiệm Sinh vật – Vi sinh vật được tách làm hai phòng: Phòng kiểm nghiệm Sinh vật do DS. Tống Viết Thắng làm trưởng phòng và Phòng Kiểm nghiệm Vi sinh vật do KS. Đặng Thị Nghị làm Trưởng phòng 1997 – 2001).
  • Năm 2001 – 2007: Phòng Kiểm nghiệm Vi sinh vật do DS. Lê Tấn Phúc làm Trưởng phòng.
  • Năm 2007 – 2008: Phòng Kiểm nghiệm Vi sinh vật đổi tên thành Khoa Vi sinh do ThS Phạm Thị Minh Tâm Quyền Phụ Trách Khoa.
  • Năm 2008 – nay: Khoa Vi sinh do ThS. Phạm Thị Minh Tâm làm Trưởng Khoa

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  • Kiểm nghiệm chất lượng các dạng dược phẩm, mỹ phẩm và các đối tượng khác khi được phân công: Xác định hoạt lực kháng sinh, thử độ vô khuẩn, Thử Giới hạn nhiễm khuẩn, Thử hiệu quả kháng khuẩn chất bảo quản và các thử nghiệm khác bằng phương pháp vi sinh, sinh học phân tử.
  • Quản lý chủng vi sinh chuẩn, lưu giữ và nhân chủng phục vụ cho công tác kiểm nghiệm mẫu.
  • Tham gia công tác theo quy định nhiệm vụ chung của các khoa/ trung tâm chuyên môn.