Khoa Kiểm nghiệm mỹ phẩm

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH    

Tiền thân là Phòng Mỹ Phẩm – Phân viện Kiểm Nghiệm thành phố Hồ Chí Minh, thành lập năm 1998. Năm 2006 đến nay, đổi tên thành Khoa Kiểm Nghiệm Mỹ Phẩm – Viện Kiểm Nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  Kiểm nghiệm:

– Kiểm tra chất lượng, thẩm tra tiêu chuẩn các mẫu mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

– Tham gia đánh giá tương đương sinh học thuốc.

  Tư vấn – đào tạo:

– Hướng dẫn, đào tạo chuyên môn cho cán bộ làm công tác quản lý chất lượng lĩnh vực mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe

– Tham gia công tác chỉ đạo tuyến đối với hệ thống kiểm nghiệm về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ công tác, thông tin tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá chất lượng thuốc và mỹ phẩm

  Nghiên cứu ứng dụng và phát triển:

– Tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong sản xuất và kiểm tra chất lượng mỹ phẩm, dược phẩm.

– Tham gia xây dựng, thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam về mỹ phẩm (TCVN), thuốc (Dược điển Việt Nam); thẩm định tiêu chuẩn chất lượng cơ sở về thuốc và mỹ phẩm.

  Nhiệm vụ khác

– Thực hiện các dịch vụ về khoa học kỹ thuật lĩnh vực mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cũng như hiệu chuẩn thiết bị phân tích.

– Tham gia hợp tác quốc tế – Theo Hiệp định Hòa hợp ASEAN về quản lý mỹ phẩm.

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

– Là đơn vị đạt tiêu chuẩn GLP và ISO/IEC 17025;

– Trang bị nhiều thiết bị và thực hiện các kỹ thuật phân tích tiên tiến hiện đại như:

  • Sắc ký lỏng PDA hay ghép khối phổ (HPLC-PDA/MS)
  • Sắc ký khí ngọn lửa hay ghép khối phổ (GC-FID/MS)
  • Khối phổ plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS)
  • Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS)
  • Quang phổ UV-Vis, chuẩn độ điện thế, độ hòa tan, độ nhớt. . .

đáp ứng các yêu cầu phục vụ cho công tác nghiên cứu, hợp tác quốc tế, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Thông tin liên hệ:

Phòng 413, Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TPHCM

200 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM

Tel: 028 38 389601, 028 38 368518 ext 19