Khoa Kiểm nghiệm các dạng bào chế

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tiền thân là phòng Hóa lý – Phân viện Kiểm nghiệm, xây dựng và phát triển từ những ngày thành lập sau 1975 đến 20/12/2006 đổi tên thành Khoa Kiểm nghiệm Các dạng Bào chế – Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Kiểm nghiệm xác định chất lượng thuốc, xét duyệt tiêu chuẩn kiểm nghiệm đối với các dạng bào chế và các đối tượng khác. Tham gia thử nghiệm invitro, đánh giá tương đương sinh học, hiệu chuẩn thiết bị phân tích, đánh giá chất đối chiếu hóa học, dược liệu đối chiếu. Phối hợp với Khoa Đông dược-Dược liệu phân tích dược liệu và thuốc từ dược liệu, mẫu thực phẩm chức năng. Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, tham gia chỉ đạo mạng lưới, thông tin khoa học kỹ thuật.

Khoa Kiểm nghiệm các dạng bào chế năm 2017

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Khoa Kiểm nghiệm Các dạng bào chế luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, liên tục nhiều năm liền đạt tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc. Các kiểm nghiệm viên có nhiều kinh nghiệm, có năng lực phân tích những mẫu khó, mẫu không có tiêu chuẩn, tiếp cận các máy móc thiết bị mới và ứng dụng trong việc giải quyết mẫu. Tập hợp và kiểm tra hồ sơ chính xác, kịp thời  không để sai sót trong chuyên môn; tích cực tham gia học tập đáp ứng theo nhu cầu phát triển của Viện. Đào tạo kèm cặp một số phép thử hóa lý cho các trung tâm và doanh nghiệp, tham gia đào tạo GLP, ISO cho các trung tâm kiểm nghiệm, hướng dẫn sinh viên làm đề tài tốt nghiệp dược sĩ đại học.

CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Thành tích và khen thưởng tập thể Khoa qua các năm:

  • Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch Y tế của Bộ Trưởng Bộ Y tế năm 2002, 2005, 2010.
  • Bằng khen tập thể lao động xuất sắc của Phân Viện Kiểm Nghiệm năm 1997,2000,2001,2002,2004,2005.
  • Bằng khen tập thể lao động xuất sắc của Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TP.HCM năm 2010, 2015.