Linagliptin 60 mg

Số lô hiện hànhHàm lượngTài liệuNgày cập nhật
QT364 0923 (HD: 09/2026)Xem tài liệu
QT364 010821 (HD: 08/2024)Xem tài liệu01/08/2021