Roxithromycin

Số lô hiện hànhHàm lượngTài liệuNgày cập nhật
QT069 0324 (HD: 03/2027)Xem tài liệu
QT069 0822 (HD: 08/2025)Xem tài liệu08/03/2018