Lớp đào tạo kỹ thuật “Vi phẫu, soi bột trong kiểm nghiệm dược liệu”

Nhằm hỗ trợ cho các phòng kiểm nghiệm nâng cao năng lực kiểm nghiệm viên, Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo kỹ thuật “Vi phẫu, soi bột trong kiểm nghiệm dược liệu” dành cho đơn vị có triển khai kiểm tra chất lượng dược liệu và thuốc từ dược liệu.

  • Học viên:

+ Phụ trách phòng kiểm nghiệm

+ Kiểm nghiểm viên

  • Thời gian: 04 ngày, từ ngày 4 – 7/4/2022 (Khai giảng vào lúc 8h30, ngày 4/4/2022)
  • Địa điểm: Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP.HCM – Số 200 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1,  TP. Hồ Chí Minh
  • Học phí: 5.000.000đ/người/lớp.

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu xin đăng ký về Phòng Khoa học và Đào tạo bằng công văn, email: Ban tổ chức sẽ giới hạn số học viên do yêu cầu bố trí đào tạo kèm cặp;

Email: khdt@idqc-hcm.gov.vn

Điện thoại: 028 38368518 (NB 13) – 028 38374802;

  • Thông tin chuyển khoản:

Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh

Tài khoản: 310.10.00.039827.2

Tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

Nội dung ghi trên phiếu chuyển tiền: Học phí lớp DL T4-22-Tên đơn vị;

1.Công văn thông báo

2.Phiếu đăng ký – Vi phẫu soi bột

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *