Thông báo đề xuất phép thử Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2020

Thông báo đề xuất phép thử Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2020

Thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng thí nghiệm là hoạt động thường niên của các phòng thử nghiệm trong quá trình đảm bảo chất lượng theo chuẩn mực ISO/IEC 17025 và GLP.Năm 2020, Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đăng cai Tổ chức Chương trình Thử nghiệm thành thạo. Để công tác chuẩn bị đáp ứng nhu cầu của phòng thí nghiệm, Viện kính gửi đến Quý Đơn vị (Phòng thí nghiệm) Bản đề xuất phép thử của Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2020 (đính kèm danh mục)

Kính đề nghị Quý Đơn vị (Phòng thí nghiệm) điền thông tin theo Bản đề xuất và gửi về:
Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 200 Cô Bắc – Phường Cô Giang – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh
Fax : 02838 367 900
Email : pts@idqc-hcm.gov.vn
info@idqc-hcm.gov.vn

Danh mục bản đề xuất

Công văn thông báo

Thời hạn nhận đăng ký đến hết ngày 18/02/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *