Công khai dự toán thu – chi ngân sách Quý 4 năm 2020 của Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TP. Hồ Chí Minh

Viện Kiểm Nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý 4 năm 2020 và năm 2020.

Nội dung đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *