HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Vào 8h30 sáng 09/08/2023, Đảng ủy Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ “Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025”. Tới dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Hoàng Lên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Y tế.

Đảng viên Đảng bộ và khách mời tham gia hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ Đảng ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đối với công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng nổi bật là: Đảng bộ đã nghiêm túc và có nhiều đổi mới trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Các chi ủy, đảng ủy, đảng viên tiếp tục hưởng ứng thực hiện, cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Duy trì tốt nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ và giao ban cấp ủy hàng tháng, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội kịp thời…

Đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Đảng bộ, thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hội nghị, Đảng ủy cũng đã triển khai sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, phó Bí thư Đảng bộ, báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Lên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ đã qua. Đồng chí Nguyễn Hoàng Lên đề nghị, trong năm 2023 và những năm tiếp theo Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, lựa chọn những khâu đột phá trong công tác, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại đã được chỉ ra để nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Lên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ “Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025” đã thành công tốt đẹp và bế mạc lúc 10h30 sáng cùng ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *