Hội thảo giao ban công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc phía Nam năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến đối với hệ thống kiểm nghiệm tại các tỉnh thành phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Hội thảo giao ban công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc phía Nam năm 2019 vào ngày 10/01/2020.

Các đại biểu tham dự Hội thảo giao ban công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc phía Nam năm 2019

Tham gia buổi Hội thảo giao ban có sự hiện diện của Ban Lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung Ương cùng đại điện lãnh đạo của 27 Trung tâm Kiểm nghiệm tuyến phía Nam, 05 Trung tâm Kiểm nghiệm tuyến phía Bắc và Phụ trách các Khoa/ Phòng/ Trung tâm của Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Đăng Lâm – Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung Ương đã thông tin về các văn bản hiện hành của Bộ Y tế liên quan đến công tác của hệ thống kiểm nghiệm, kế hoạch ban hành sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế. 

DS. CK II. Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm Cần Thơ phát biểu trao đổi kinh nghiệm tại Hội thảo

Các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc cũng như áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến đơn vị kiểm nghiệm. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung nêu lên khó khăn trong hoạt động chuyên môn, cơ chế tài chính, nhu cầu xây dựng cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đặc biệt, vấn đề được các đại biểu quan tâm là lộ trình triển khai công nhận “Thực hành tốt phòng thí nghiệm” (GLP) theo quy định của Nghị định 54/2017/NĐ-CP và đề xuất lãnh đạo hai Viện xin ý kiến chỉ đạo từ Cục Quản lý Dược cũng như Bộ Y tế để cùng tháo gỡ. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất thống nhất quy định tên gọi, vị trí, chức năng nhiệm vụ của hệ thống kiểm nghiệm trong tình hình hiện nay. 

PGS.TS. Trần Việt Hùng phát biểu tổng kết Hội thảo

Tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Trần Việt Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm Nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định dù còn nhiều khó khăn, bất cập trong cơ chế giao nhiệm vụ và cấp kinh phí theo đặc thù mỗi địa phương, ngành kiểm nghiệm cũng sẽ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát chất lượng thuốc đã được phân công, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân của ngành Y tế. Những đề xuất tại Hội thảo cũng sẽ được ghi nhận để lãnh đạo Viện tổng hợp và gửi Bộ Y tế. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *