LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ VÀ ĐƠN VỊ TỰ VỆ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chiều ngày 18 tháng 11 năm 2022, tại Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh, Lễ công bố Quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự, Trung đội tự vệ đã diễn ra trang trọng với sự có mặt của đồng chí trung tá Ngô Trí Tài – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 1, đồng chí thiếu tá Huỳnh Văn Tú – Trợ lý dân quân tự vệ – Phòng tham mưu Bộ Tư lệnh thành phố, đồng chí thiếu tá Hà Văn Công – Trợ lý dân quân tự vệ – Ban Chỉ huy quân sự quận 1, TS. Chương Ngọc Nãi – Phó Viện trưởng và đại diện phụ trách khoa/ phòng/ trung tâm và cán bộ chiến sĩ thuộc trung đội tự vệ của Viện.

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Văn Tú đã công bố và trao Quyết định thành lập Ban Chỉ huy quân sự và Quyết định bổ nhiệm cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cơ sở Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hà Văn Công đã công bố và trao Quyết định thành lập trung đội tự vệ và bổ nhiệm cán bộ trung đội tự vệ (Trung đội trưởng và ba tiểu đội trưởng).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Văn Công giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy quân sự Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp.Hồ Chí Minh nhanh chóng ổn định tổ chức, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định hoạt động theo Luật Quốc phòng 2018, Luật dân quân tự vệ 2019 và các văn bản nghị định có liên quan. Ban Chỉ huy quân sự cũng cần xây dựng kế hoạch huấn luyện từng năm, chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường Cô Giang trong đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị, duy trì giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *