Lớp Đào tạo “Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn thiết bị áp lực, nồi hơi; Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn điện”

An toàn lao động nói chung và an toàn trong vận hành thiết bị áp lực, an toàn điện nói riêng là yêu cầu cần thiết trong các đơn vị. Việc huấn luyện an toàn vận hành thiết bị áp lực và an toàn điện giúp cho người lao động nắm rõ các cơ chế vận hành, xử lý các sự cố đối với các thiết bị áp lực, nồi hơi và sự cố điện trong phòng thử nghiệm và trong sản xuất là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, giảm chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất và các hoạt động khác.

Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II tổ chức 02 lớp đào tạo:

  • Chuyên đề 1: Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn thiết bị áp lực, nồi hơi;

(Thời gian: 01 ngày, ngày 13/7/2020)

  • Chuyên đề 2: Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn điện;

(Thời gian01 ngày, ngày 14/7/2020)

               Địa điểm: Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh

               Nội dung: Chương trình kèm theo

               Giảng viên: Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II

Phiếu đăng ký “Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn thiết bị áp lực, nồi hơi” 

Phiếu đăng ký “Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn điện”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *