TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM SARS-CoV-2 TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Bộ Y tế quyết định phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gồm 10 tài liệu cụ thể sau:

1. Video Clip:

Link tải file: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61hNEDpCKneH3LRwyTYw?e=CatAhd

-Tài liệu 1: Kỹ thuật Vệ sinh tay để phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

-Tài liệu 2: Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng khẩu trang y tế và khẩu trang N95 trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19.

-Tài liệu 3: Hướng dẫn Vệ sinh khử khuẩn bề mặt môi trường trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Infographic

Tài file và file thiết kế 7 infographics tại link:

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61hNB0bPgr2fiwGCzYoA?e=uP1Zvb

-Tài liệu 4: Kỹ thuật 6 bước vệ sinh tay thường quy.

-Tài liệu 5: Chỉ định vệ sinh tay

-Tài liệu 6: Chỉ định sử dụng khẩu trang y tế và khẩu trang N95 trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

-Tài liệu 7: Kỹ thuật mang và tháo khẩu trang y tế

-Tài liệu 8: Kỹ thuật mang và tháo khẩu trang N95.

-Tài liệu 9: Phương tiện và kỹ thuật vệ sinh khử khuẩn bề mặt môi trường trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

-Tài liệu 10: Quy trình vệ sinh bề mặt môi trường khu cách ly người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *