THÔNG BÁO Về việc chào giá cạnh tranh cung cấp dung môi hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, và cột sắc ký lỏng năm 2022

Do nhu cầu cần cung cấp dung môi hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, và cột sắc ký lỏng năm 2022 (có danh mục kèm theo), Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh số 200 Cô Bắc, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh thông báo mời các nhà cung cấp có đủ điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh để cung cấp mặt hàng theo yêu cầu của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh. (Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

Công văn thông báo

Danh mục kèm theo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *