Thông báo về việc chào giá cạnh tranh văn phòng phẩm, mực in của Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Tp. Hồ Chí Minh năm 2021

Do nhu cầu cần cung cấp văn phòng phẩm, mực in (có danh mục kèm theo) năm 2021, Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TP. Hồ Chí Minh thông báo mời các nhà cung cấp có đủ điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh để cung cấp mặt hàng theo yêu cầu của Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *