Thông báo về việc đơn vị trúng thầu

Chúng tôi thông báo với Quý Công ty, Cửa hàng những danh mục hoá chất, dung môi, dụng cụ thí nghiệm và cột sắc ký đã được chấp thuận theo Quyết định số: 256/QĐ-VKNT ngày 21 tháng 05 năm 2020 của Viện Trưởng Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu mua sắm hoá chất, dung môi, dụng cụ thí nghiệm và cột sắc ký theo hình thức chào giá cạnh tranh năm 2020 như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *