Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc báo giá cung cấp Kỷ niệm chương

Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh đang có nhu cầu cung cấp Kỷ niệm chương cho Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh, đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *