Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá về cung cấp dịch vụ thẩm định giá các tài sản tài sản thanh lý – lần 2

Hiện nay, VKNTTPHCM đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá xác định giá trị tài sản các tài sản thanh lý để làm cơ sở bán thanh lý tài sản nhà nước theo quy định hiện hành.

Ngày 06 tháng 11 năm 2023, VKNTTPHCM đã phát hành thư yêu cầu báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản thanh lý. Đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2023, VKNTPHCM vẫn chưa nhận đủ báo giá để có cơ sở chọn nhà cung cấp dịch vụ thẩm định.

Nay VKNTTPHCM kính mời các đơn vị có đủ điều kiện thẩm định tham gia chào giá với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Phụ lục 3 – kèm YCBG 1007 ngày 20-11-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *