Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM thông báo về việc yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá các tài sản thanh lý

Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá xác định giá trị tài sản thanh lý để làm cơ sở bán thanh lý tài sản nhà nước theo quy định hiện hành với nội dung cụ thể như sau:

Phụ lục 3 – kèm YCBG 922 ngày 06-11-2023

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *