VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá bảo trì máy lạnh toàn cơ quan năm 2024

VKNTTPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu bảo trì máy lạnh toàn cơ quan năm 2024 tại Viện với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *