VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá chuẩn tạp chất (lần 2)

VKNTTPHCM đã đăng thông báo số 390/TB-VKNT ngày 10/05/2024 về việc yêu cầu báo giá chuẩn tạp chất. Đến ngày 17/5/2024, Viện không nhận được báo giá cửa đơn vị chào giá.

VKNTTPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có cơ sở lựa chọn đơn vị cung ứng chuẩn tạp chất với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *