VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá dịch vụ cải tạo, sửa chữa nhỏ một số hạng mục phát sinh trong quý 2/2024

VKNTTPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ cải tạo, sửa chữa nhỏ một số hạng mục phát sinh trong quý 2/2024 tại Viện với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *