VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

VKNTTPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà cung cấp cho gói thầu Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2024-2025 tại Viện với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *