VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá gói sữa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật (Lần 2)

VKNTTPHCM đã đăng thông báo số 365/TB-VKNT ngày 04/05/2024 về việc yêu cầu báo giá gói sữa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật. Đến hết ngày 16/05/2024, Viện chỉ nhận được 01 báo giá của đơn vị chào giá.

VKNTTPHCM tiếp tục nhận báo giá để xây dựng giá cho gói thầu sữa bồi dưỡng độc hại hiện vật với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *