VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá tư vấn lập khảo sát, lập danh mục và tự toán chi tiết các hạng mục sửa chữa, cải tạo điện, nước, khung đỡ an toàn, dàn nóng, thay trần, cửa, sơn tường một số khu vực

VKNTTPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu chon gói thầu tư vấn lập khảo sát, lập danh mục và tự toán chi tiết các hạng mục sửa chữa, cải tạo điện, nước, khung đỡ an toàn, dàn nóng, thay trần, cửa, sơn tường một số khu vực tại Viện với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *