VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao

VKNTTPHCM tiếp tục nhận báo giá để tham khảo giá cho vật tư tiêu hao cho máy sinh khí Nito Peak Genius 1050 và máy sinh khí Nitơ NM32LA, hãng sản xuất: Peak scientific-Anh tại Viện với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *