VKNTTPHCM thông báo Về việc chào giá Xe ô tô chuyên dùng cho VKNTTPHCM năm 2023

Do nhu cầu cần mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng có gắn thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến năm 2032. VKNTTPHCM thông báo mời các nhà cung cấp tham gia báo xe ô tô cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *